. Технологія управління процесом розвитку дитячої обдарованості - Мої статті - Каталог статей - НВК № 9 м. ЛуцькКомунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9
Луцької міської ради"

Середа, 16.10.2019, 15:10
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту

Категорії розділу
Мої статті [18]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Статті » Мої статті

Технологія управління процесом розвитку дитячої обдарованості

Модернізація національної освіти в Україні визначила необхідність розвитку інтелектуального, духовного потенціалу українського народу, підняття вітчизняної науки і культури на світовий рівень.[1] У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема формування національної еліти. Майбутнє нації, як відомо, визначають найталановитіші її представники. Саме тому в Луцькому навчально-виховному комплексі №9 особливу увагу приділяють розвитку дитячої обдарованості, яка розглядається як загальна психологічна передумова творчого розвитку і становлення творчої особистості. [4] Для нас найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми є створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів та педагогів. [3] Тому особлива увага зосереджується на таких аспектах: - виховання потреби у сучасних наукових знаннях; - формування навичок вільного володіння інформаційними технологіями пошуку знань; - стимулювання самостійності й ініціативності у навчанні та саморозвитку; - ознайомлення з найбільш актуальними ідеями сучасної науки й активізація мислення школярів; - розвиток продуктивного творчого мислення. Відтак вибудовується структура роботи з обдарованими дітьми, укладається циклограма діяльності. У навчальному закладі визначено головні завдання з розвитку дитячої обдарованості: - створення максимально сприятливих умов для самореалізації обдарованих дітей; - розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання; - створення сприятливих умов для зростання, розвитку творчого потенціалу вчителів. Управлінська діяльність щодо вирішення цих завдань здійснюється за такими напрямами. Перший напрям. Діяльнісно-компетентнісне навчання обдарованих учнів. Усвідомлюючи, що головною педагогічною метою навчання є залучення обдарованої дитини до безперервного процесу самовдосконалення – самовиховання, саморозвитку, самонавчання, адміністрація домагається використання педагогами діяльнісно-компетентнісного підходу до проведення уроків. Головним завданням цього підходу є систематичне збільшення операційного поля учнів, формування різних типів мислення, засвоєння навчального матеріалу на рівні теоретичного узагальнення й систематизації за допомогою методів психолого-педагогічної підтримки школярів. Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає, насамперед, проведення олімпіад з основ наук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, КВК, турнірів, конкурсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренінгів, ігор, телерадіовікторин, семінарів, інтелектуальних марафонів тощо. Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються дискусійні форми (симпозіуми, дебати, «круглі столи», невеликі сесії, ділові бесіди типу інтерв'ю, шкільні лекції, семінарські заняття). Працюють різноманітні гуртки, спортивні секції, предметні клуби, успішно діє учнівське самоврядування. Систематично відбуваються турніри інтелектуальних ігор «Дебати», «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?». Через введення нової технології уроків, яка реалізує дослідницький підхід у навчанні та вихованні обдарованих дітей, учитель сприяє самостійній дослідницькій діяльності юних обдарувань. Другий напрям. Удосконалення професійної майстерності вчителів. Як відомо, талант виховується талантом, посередній учитель продукує собі подібних.[2] Тому на рівні методичної роботи актуальним та життєнеобхідним стало питання готовності вчителів до безперервної освіти й удосконалення педагогічних умінь і навичок, формування високих професійних компетенцій. У школі здійснюється робота над розкриттям творчого потенціалу кожного педагога, реалізацією його здібностей, залученням до системи роботи з обдарованими дітьми, над формуванням прагнення до самоствердження. У 2012-2013 навчальному році педколектив продовжував роботу над науково-методичною проблемою «Інноваційні технології як умова створення якісного освітнього середовища». Реалізація науково-методичної проблеми передбачає вирішення таких провідних завдань: 1. Підвищення мотивації навчання шляхом запровадження інноваційних освітніх технологій. 2. Формування випускника як життєспроможної особистості, здатної до творчої реалізації і саморозвитку. 3. Створення умов для забезпечення психологічного здоров’я особистості. 4. Впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках. З огляду на вищесказане нами було розроблено і активно впроваджується система психолого-педагогічних семінарів, тренінгів. Уже кілька років працюють творчі групи вчителів за програмою «Рівний рівному», творча майстерня інтелектуальної гри «Креативна педагогіка». Великою популярністю у педагогів закладу користується робота постійних семінарів «Творчий учитель – творчий учень», «Теорія й практика сучасного уроку». Третій напрям. Психологічний супровід. Велику роль в організації цього процесу відіграє психологічна служба, практичні психологи школи. Разом із класними керівниками психолог проводить діагностику класного колективу, звертаючи особливу увагу на особистість обдарованого учня. Для того, щоб організувати відповідну розвиваючу роботу з обдарованими учнями, необхідно спочатку виявити таких дітей, а потім спроектувати їх особистісний розвиток. У ліцеї створено банк даних талановитих школярів, що дає змогу прогнозувати зростання кожної дитини, більш чітко моделювати програми психолого-педагогічного супроводу розвитку учнів і відстежувати їх особисті досягнення; відпрацьовано систему пошуку, відбору, творчого розвитку і педагогічної підтримки здібних дітей. Рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями вчителі отримують на постійно діючому семінарі, який проводять психолог школи. Четвертий напрям. Організація співпраці з батьками учнів Співпраця педагогів і батьків відкриває простір для розвитку ініціативи, творчості дітей, створення оптимальних умов їх формування. З’явилася нагальна потреба в отриманні батьками здібних та обдарованих дітей психологічних і педагогічних знань. У школі функціонує психолого-педагогічний всеобуч для батьків, на який запрошуються спеціалісти з конкретного питання, справжні професіонали. Програма педагогічної освіти батьків гнучка, коригується і доповнюється залежно від конкретних умов її реалізації. П’ятий напрям. Залучення до науково-дослідницької роботи. Луцький навчально-виховний комплекс № 9 – це передусім творче середовище, де формується нова людина, яка вміє думати, переробляти інформацію, засвоювати її, висловлювати свою думку, швидко приймати правильне рішення. І в цьому контексті на перший план виходить організація дослідницької роботи з обдарованими дітьми, яка зорієнтована на реалізацію моделі компетентної особистості. Зважаючи на мету навчально-виховного процесу освітнього закладу нового типу, ми запровадили таку “ідеальну” модель компетентного ліцеїста: це особистість, яка має яскраво виражену спрямованість на здобуття наукових знань, генерування нових ідей при розв’язанні навчально-творчих і дослідницьких завдань; знає історію і сучасні тенденції розвитку предмета дослідження, володіє значним обсягом інформації, має розвинене критичне мислення, почуття нового, велику допитливість, установку на сприйняття оригінального, незвичайного; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, аналізувати інформацію, будувати гіпотези; чутлива до протиріч, організована, наполеглива у досягненні мети, здатна до інтуїтивного передбачення, фантазування, відкритого спілкування з однодумцями. Іншими словами, було створено модель особистості дослідницького типу, в основу якої покладено аналіз сутності наукової діяльності. Відомий педагог Шаталов сказав: «Для того, щоб зробити огірки солоними, не треба ніяких особливих зусиль – їх просто слід занурити на якийсь час у солону воду. Так і з вихованням: створіть середовище – і проблем не буде». [5] На наш погляд, цей принцип є дієвим і в організації дослідницької роботи учнів. Цілком зрозуміло, що, працюючи із талановитими дітьми, учитель у першу чергу повинен сам володіти досвідом творчої співпраці, спрямовувати школярів на усвідомлення проблеми, залучати їх до самостійних досліджень, створюючи практичні можливості ознайомлення з логікою і прийомами використання дослідницького методу. Досвід роботи нашого навчального закладу свідчить про ефективність впровадження педагогами алгоритму формування дослідницьких умінь учнів, а саме:  вибір навчальної теми з програмного матеріалу, вивчення якої за допомогою дослідницьких методів навчання, є найбільш доцільним;  ознайомлення з дослідницькою практикою у науковій галузі, розробка системи завдань, що потребують застосування досліджень для розв’язання відповідних проблем;  створення індивідуальних планів, що стимулюють учнів до участі у навчальних дослідженнях;  ознайомлення дітей з інструментарієм досліджень із навчальної теми; добір відповідної літератури. Розкриття та розвиток творчої обдарованості учнів, формування активного, компетентного інтелектуала – мета навчально-виховного процесу Луцького НВК № 9. Підготовка компетентного випускника складається із загальноосвітнього компоненту та виховного компоненту змісту освіти. Крім того, професійний компонент реалізується через діяльність наукового товариства учнів «Допитливі інтелектуали». Метою наукового товариства є: 1. Створення єдиного учнівського товариства зі своїми традиціями. 2. Виявлення інтересів та нахилів учнів до дослідницької діяльності, створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу. 3. Вироблення лідерської компетентності школярів. 4. Професійна орієнтація учнів. 5. Поглиблена підготовка членів товариства до самостійної пошукової роботи. 6. Створення умов для залучення до колективної науково-дослідницької діяльності учнів різних вікових категорій, для їх спільної роботи з професійними дослідниками. 7. Здійснення досліджень, які мають практичне значення. 8. Розробка та реалізація дослідних проектів, що ґрунтуються на вивченні проблем як свого регіону, так і всієї України, та вибудовують стратегію щодо їх розв’язання. 9. Пропаганда досягнень науки й техніки. Верховним органом товариства є загальні академічні збори (конференція) дійсних членів товариства, які відбуваються не менш як раз на рік. Збори заслуховують і затверджують звіт президента товариства або його заступника. Очолює наукове товариство президент, якого обирають на щорічній конференції. Координує роботу товариства заступник директора з наукової роботи. На конференції обирають і раду товариства, яка на чолі з президентом планує, координує та здійснюю контроль діяльності наукового товариства «Допитливі інтелектуали», надає необхідні методичні рекомендації педагогам, сприяє популяризації дослідницької роботи серед учнів школи. Для керівництва поточною роботою рада збирається раз на місяць. Вчителі школи-ліцею № 9 прагнуть створити у співпраці з дитиною та її батьками таке середовище, яке б дало учневі змогу отримувати і результат, і досвід соціальної адаптації його обдарованості. Така робота крім загальнопедагогічних принципів потребує й психологічно-орієнтованих: - рівноправності в роботі вчителів та учнів. Це сприяє виробленню стійкої психологічної рівноваги обдарованої дитини в процесі її саморозвитку; - систематичності в роботі з такою дитиною, що допомагає формувати вольову та емоційну сфери, які, в свою чергу, позбавляють стереотипів та неадекватної поведінки; - постановка проміжних завдань: активізації зон ближнього розвитку кори півкуль головного мозку. Вони націлені насамперед на задоволення від процесу пізнання і вироблення звички самостійно працювати. Запропонована система роботи з талановитими учнями на основі моделі компетентного ліцеїста дає вагомі результати: з року в рік зростає кількість переможців міських, обласних і Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт, турнірів. Упродовж трьох років 183 учні вибороли призові місця на міських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, турнірах, 112 – на обласних, 32 – на Всеукраїнських. Четверо старшокласників ліцею стали стипендіатами Президента України. Прекрасним показником якості освітніх послуг, які надає школа, є результати зовнішнього незалежного оцінювання: 91% учнів виконали завдання на творчо-конструктивному рівні. Серед випускників різних років – політики, юристи, бізнесмени, представники місцевого самоврядування, науковці, кандидати та доктори наук. *** Процес творчості неможливий без дослідження, тобто визначення суперечностей, їх аналізу, синтезу. Щоб робити відкриття, треба мати розвинені інтелектуально-творчі здібності та мотиви діяльності. Саме науково-дослідна робота школярів є першою сходинкою до наукової творчості. Високі показники в роботі ліцею стають можливими в результаті забезпечення взаємодії навчального процесу, виховної роботи й науково-дослідницької діяльності, які доповнюють одне одного і спрямовані на розвиток творчої особистості в органічній єдності її складників. Використані літературні джерела 1. Про загальну середню освіту Закон України від 13.05.1999 р. № 651-ХІV. – Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. За заг. ред. Тесленка В.В., Горбунової Л.М. – К.: ФОРУМ, 2007. 2. Біла книга (сила змін та вектори руху до нової освіти України), упорядник – В.Громовий, м. Київ: Міжнародний благодійний фонд «Україна – 3000», 2009. – 156 с. 3. Гуревич К.М. Психологическая діагностика. Учебное пособие. М., 1997 4. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности // Вопросы психологии. – 1989. - № 6. - С. 29-33 5. Шаталов В.Ф. Куда и как изчезли тройки // Педагогическая проза. – Архангельск, 1990. – с. 326 [/i][size=8][/color]

Категорія: Мої статті | Додав: Tetjanka (03.12.2013) | Автор: Валентина Василівна Сагайдак
Переглядів: 807 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт

Пошук

Друзі сайту
   Персональний сайт директора Луцького НВК №9 Дубини Олександра Дмитровича
   Персональний сайт вчителя правознавства Бондаря Віталія Олексійовича

Copyright MyCorp © 2019